Ο ΠΑΡΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΥΠΟ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ
☑ Αποτελέσματα χρήσεως 2019 (αρχείο pdf)

☑ Ισολογισμός 2019 (αρχείο pdf)

☑ Αποτελέσματα χρήσεως 2018 (αρχείο pdf)

☑ Ισολογισμός 2018 (αρχείο pdf)

☑ Αποτελέσματα χρήσεως 2017 (αρχείο pdf)

☑ Ισολογισμός 2017 (αρχείο pdf)

☑ Έγκριση Προϋπολογισμού 2017 (αρχείο pdf)

☑ Αποτελέσματα χρήσεως 2016 (αρχείο pdf)

☑ Ισολογισμός 2016 (αρχείο pdf)

☑ Αποτελέσματα χρήσεως 2015 (αρχείο pdf)

☑ Ισολογισμός 2015 (αρχείο pdf)

☑ Αποτελέσματα χρήσεως 2014 (αρχείο pdf)

☑ Ισολογισμός 2014 (αρχείο pdf)

☑ Προϋπολογισμός 2014 (αρχείο pdf)

☑ Αποτελέσματα χρήσεως 2013 (αρχείο pdf)

☑ Ισολογισμός 2013 (αρχείο pdf)