Αρκετοί φορείς και ιδιώτες, αναγνωρίζοντας την σημαντική και πολυποίκιλη προσφορά του Ιδρύματός μας, είναι χορηγοί έργων και δραστηριοτήτων του Κήπου μας.

⚘ Ευχαριστούμε θερμά για την πολύτιμη βοήθειά τους:

⚜ Την Εθνική Τράπεζα, που υποστήριξε την ολοκλήρωση του έργου: «Αναβάθμιση των Φυτωρίων του Βοτανικού Κήπου Ι. & Α. Ν. Διομήδους» και η οποία συνεχίζει να στηρίζει τις δραστηριότητες μας με την επιχορήγηση του έργου «Προστασία της Ελληνικής βιοποικιλότητας: Συλλογή πολλαπλασιαστικού υλικού και αναπαραγωγή ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων φυτών της Ελληνικής Χλωρίδας στον Βοτανικό Κήπο Ι. & Α. Ν. Διομήδους» διάρκειας δύο ετών (2013 -2014) καθώς και άλλες σημαντικές δραστηριότητες του Ιδρύματος.

Εθνική Τράπεζα - Λογότυπο

⚜ Την ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.

⚘ Τα ιδρύματα:

⚘ Τις εταιρείες:

⚘ Τους Δημόσιους Φορείς: